Bok – Gösta Pettersson: Falskt alarm

179.00 kr

Falskt Alarm

Klimatfrågan ur vetenskaplig aspekt

Klimatfrågan diskuteras i ett allt högre tonläge. I boken ”FALSKT ALARM – klimatfrågan ur vetenskaplig aspekt” går Gösta Pettersson, professor emeritus i biokemi, metodiskt igenom flera av de delfrågor som diskuteras och förser läsaren med information om både hur han själv och andra ser på dessa. Avsikten är att läsaren skall få hjälp i sökandet efter sanning i en hetsig och inte alltid balanserad debatt.

Pris: 189 kr

Författare: Gösta Pettersson
Storpocket

Antal sidor: 276
Publicerad: 2020-06-01
ISBN: 9789151926995
Elsa Widding Förlag

Se även: Sunt Förnuft om Energi & Klimat

13 i lager

Artikelnr: falskt-alarm-01 Kategori: Etiketter: , , ,

Beskrivning

Falskt Alarm

Klimatfrågan ur vetenskaplig aspekt

Klimatfrågan diskuteras i ett allt högre tonläge. I boken ”FALSKT ALARM – klimatfrågan ur vetenskaplig aspekt” går Gösta Pettersson, professor emeritus i biokemi, metodiskt igenom flera av de delfrågor som diskuteras och förser läsaren med information om både hur han själv och andra ser på dessa. Avsikten är att läsaren skall få hjälp i sökandet efter sanning i en hetsig och inte alltid balanserad debatt.

De senaste åren har massmedia så gott som dagligen matat oss med det alarmerande budskapet att det pågår en global klimatförändring som kan få katastrofala effekter. Vi har fått höra att en överväldigande majoritet av världens klimatforskare är överens om vad denna klimatförändring orsakas av och kommer att leda till: Jorden värms upp på grund av våra utsläpp av växthusgaser i allmänhet och koldioxid i synnerhet. Om vi inte drastiskt minskar utsläppen av koldioxid kommer världen framgent att drabbas av naturkatastrofer av allehanda slag.Men det har också framgått att hypotesen om en katastrofal människoframkallad global uppvärmning rönt stark kritik på vetenskapliga grunder. Skeptiska invändningar har inte bara förts fram bland klimatologerna själva, utan även av geologer, kemister, fysiker, astronomer, statistiker och matematiker.

Göstas intresse för denna vetenskapliga kontrovers väcktes på allvar när han insåg att framförd kritik var berättigad beträffande problemområden som han själv specialiserat sig på som forskare. Då beslöt han sig för att bilda sig en egen uppfattning om klimatfrågan i dess helhet och omsider även för att presentera det i bokform.Huvudsyftet med denna bok är att förse den som vill sätta sig in i klimatfrågan med grundläggande information om de klimatologiska observationer och problem som diskuteras, vari de vetenskapliga kontroverserna består, samt hur Gösta som forskare resonerat i sina försök att ta ställning till kontroverserna.

Intentionen har varit att det inte ska krävas mer än vanlig allmänbildning för att hänga med i framställningen. Om du följt klimatdebatten under längre tid, känner du därför troligen redan till mycket av det som sägs i boken.Bokens titel var till en början försedd med ett frågetecken. Det ströks under resans gång med övertygelsen om att det nuvarande vetenskapliga kunskapsläget inte ger någon anledning till oro för att våra utsläpp av växthusgaser håller på att framkalla en katastrofal klimatförändring. Man ska inte skrika ”Vargen kommer” så snart man ser ett fyrbent djur. Men framför allt syftar bokens titel på den falskhet med vilken klimatalarmister presenterat sitt budskap för beslutsfattare och folk i allmänhet.

Här presenteras flera exempel på vad som måste betraktas som vilseledande alarmistisk klimatinformation, och i många fall som avsiktligt vilseledande i politiskt syfte. Man ska definitivt inte skrika ”Vargen kommer” när man inte ser några djur överhuvud taget, utan bara vill avskräcka folk från att vistas utomhus. ”Tro dem som söker sanningen, misstro dem som funnit den” skrev novellisten André Gide. Denna bok ger inte så många definitiva svar på de delfrågor som tas upp, men du får veta en hel del om svarsalternativen. Förhoppningen är att det ska hjälpa dig i ditt eget sökande efter sanningen.

Författare: Gösta Pettersson
Storpocket

Antal sidor: 276
Publicerad: 2020-06-01
ISBN: 9789151926995
Elsa Widding Förlag

Se även: Sunt Förnuft om Energi & Klimat

Ytterligare information

Vikt0.7 kg